Vad är NPF?

Vad är NPF?

NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättnigar. Det som är gemensamt för alla är att hjärnan och nervsystemet tar in och bearbetar information på ett annorlunda sätt, det vill säga att kognitionen är annorlunda. ADHD/ADD, Aspergers/ASD, Språkstörning och Tourettes syndrom tillhör de vanligaste Npf-diagnoserna.

 Det är inte ovanligt att en person har flera olika diagnoser som alla ligger inom Npf. Man kan också ha problem inom Npf utan att för det uppfylla kriterierna för en diagnos. En diagnos går att sätta först när svårigheterna är såpass stora att det påverkar både vardags- och yrkesliv.

Personer med Npf har ofta problem inom följande områden:

  • reglering av uppmärksamhet
  • impulskontroll och aktivitetsnivå
  • samspelet med andra människor
  • inlärning och minne
  • att uttrycka sig i tal och skrift
  • motoriken

Eftersom man bearbetar sinnesintryck på ett annat sätt är det vanligt att personer inom Npf har problem med ljud, ljus, hur saker känns och hur mat känns och smakar. 

Nedan finns länkar till sidor dit du kan vända dig om du har frågor eller om du vill ha ytterligare information.

ASD/Asperger

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/autism/

ADHD/ADD

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/adhd/

Språkstörning

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/rost-och-tal/sprakstorning-hos-barn-och-ungdomar/

Tourettes syndrom

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/tourettes-syndrom-hos-barn/

Stödföreningar

https://attention.se/

https://www.autism.se/